Bestuurlijke zaken

Bestuur Diemer Harmonie

Voorzitter: Hubert de Leeuw (voorzitter@diemerharmonie.nl)
Secretaris:  Henny Faber (secretaris@diemerharmonie.nl)
Penningmeester: Alle van Meeteren (penningmeester@diemerharmonie.nl)
2e Penningmeester: Jan Steevens (tweedepenningmeester@diemerharmonie.nl)
Instrumentenbeheer: Jan Steevens (instrumentenbeheer@diemerharmonie.nl)
bestuur@diemerharmonie.nl


Contributie

Leden met een eigen instrument € 185,- per jaar
Leden met een leeninstrument € 185,- + € 20,00 per jaar
Jeugdleden t/m 16 jaar en leerlingen € 85,- per jaar
Eigen instrument verzekeren via Diemer Harmonie € 20,00 per jaar
Contributie voldoen op IBAN rekeningnummer NL28 INGB 0000526420 t.n.v. Diemer Harmonie


Diemer Harmonie Commissies


Repertoirecommissie:

Bestaat uit Marian van den Beuken, Christine Henfling, Manuela Seijnen,  Miranda Post en Marja Schep. In overleg met de dirigent zoekt de commissie nieuwe stukken uit en stelt de programma’s voor de concerten samen.

repertoirecommissie@diemerharmonie.nl


Bibliotheekcommissie:

Beheert de bladmuziekbibliotheek. Zorgt dat iedereen de juiste partij heeft. Coördineert het (uit)lenen van stukken van en aan andere verenigingen. De commissie bestaat uit Karel Giebel, Nienke Sikkema en Christine Henfling.

bibliotheekcommissie@diemerharmonie.nl


Concertcommissie:

Organiseert de aankleding van een concert. De commissie bestaat uit: Els Bollebakker, Hubert de Leeuw (namens het bestuur), Miranda Jansen, Marja Schep, Marike Schooneveldt en Vincent van den Bijlaard. Heeft u vragen en/of leuke ideeën? Laat het ze weten!

concertcommissie@diemerharmonie.nl


Redactie Dievertimento:

Verzorgt de redactionele inhoud van het kwartaalblad “Dievertimento” en onderhoudt de website van de Diemer Harmonie. De redactiecommissie bestaat uit: Ad Bockting, Lena Faye en Alle van Meeteren.

redactie@diemerharmonie.nl