Bestuurlijke zaken

Bestuur Diemer Harmonie

Voorzitter: Hubert de Leeuw (voorzitter@diemerharmonie.nl)

Secretaris:  Carolien van der Zwaart (secretaris@diemerharmonie.nl)

Penningmeester: Maarten Cassee (penningmeester@diemerharmonie.nl)

Vicevoorzitter: Marike Smit-Schooneveldt (vicevoorzitter@diemerharmonie.nl)

Instrumentenbeheer: Wouter Lugtig (instrumentenbeheer@diemerharmonie.nl)

bestuur@diemerharmonie.nl

Contributie

Leden met een eigen instrument 185,- per jaar

Leden met een leeninstrument 185,- + 20,- per jaar

Jeugdleden t/m 16 jaar en leerlingen 85,- per jaar

Eigen instrument verzekeren via Diemer Harmonie 20,- per jaar

Privacybeleid

De Diemer Harmonie wil zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de leden en de vrienden van de Diemer Harmonie. Daarvoor is een privacybeleid opgesteld. Dat kunt u hier lezen.

Diemer Harmonie Commissies

Repertoirecommissie:

Bestaat uit Niek van der Heiden, Christine Henfling en Ottoline Rijks. In overleg met de dirigent zoekt de commissie nieuwe stukken uit en stelt de programma’s voor de concerten samen.

repertoirecommissie@diemerharmonie.nl

Bibliotheekcommissie:

Beheert de bladmuziekbibliotheek. Zorgt dat iedereen de juiste partij heeft. Coördineert het (uit)lenen van stukken van en aan andere verenigingen. De commissie bestaat uit Karel Giebel en Christine Henfling.

bibliotheekcommissie@diemerharmonie.nl

Concertcommissie:

Organiseert de aankleding van een concert. De commissie bestaat uit: Els Bollebakker, Hubert de Leeuw (namens het bestuur), Marike Schooneveldt, Mark Vijftigschild en Vincent van den Bijlaard. Heeft u vragen en/of leuke ideeën? Laat het ze weten!

concertcommissie@diemerharmonie.nl

Redactie Dievertimento:

Verzorgt de redactionele inhoud van het kwartaalblad “Dievertimento”. 

redactie@diemerharmonie.nl

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close