Bestuurlijke zaken

Bestuur Diemer Harmonie

Voorzitter: Hubert de Leeuw (voorzitter@diemerharmonie.nl)
Vice-voorzitter: Ruben Kroese (vicevoorzitter@diemerharmonie.nl)
Secretaris:  Henny Faber (secretaris@diemerharmonie.nl)
Penningmeester: Niek van der Heiden (penningmeester@diemerharmonie.nl)
2e Penningmeester: Jan Steevens (tweedepenningmeester@diemerharmonie.nl)
Instrumentenbeheer: Jan Steevens (instrumentenbeheer@diemerharmonie.nl)
Bestuurslid: Alle van Meeteren

bestuur@diemerharmonie.nl


Contributie

Leden met een eigen instrument € 185,- per jaar
Leden met een leeninstrument € 185,- + € 20,00 per jaar
Jeugdleden t/m 16 jaar en leerlingen € 85,- per jaar
Eigen instrument verzekeren via Diemer Harmonie € 20,00 per jaar
Contributie voldoen op IBAN rekeningnummer NL28 INGB 0000526420 t.n.v. Diemer Harmonie


Diemer Harmonie Commissies


Repertoirecommissie:

Bestaat uit Marian van den Beuken, Christine Henfling, Manuela Seijnen en Miranda Post. In overleg met de dirigent zoekt de commissie nieuwe stukken uit en stelt de programma’s voor de concerten samen.

repertoirecommissie@diemerharmonie.nl


Bibliotheekcommissie:

Beheert de bladmuziekbibliotheek. Zorgt dat iedereen de juiste partij heeft. Coördineert het (uit)lenen van stukken van en aan andere verenigingen. De commissie bestaat uit Karel Giebel, Nienke Sikkema en Christine Henfling

bibliotheekcommissie@diemerharmonie.nl


Evenementencommissie:

De Diemer Harmonie heeft een respectabele leeftijd bereikt en reeds veel jubilea gekend.
Het organiseren van de feestelijkheden rond zo’n jubileum is bijvoorbeeld een taak van de Evenementen- commissie. Maar ook voor een repetitieweekend draaien ze hun hand niet om.
De commissie bestaat uit: Ad Bockting, Imke Hooijenga en Mark Vijftigschild. Heeft u vragen en/of leuke ideeën? Laat het ze weten!

evenementencommissie@diemerharmonie.nl


Redactie Dievertimento:

Verzorgt de redactionele inhoud van het kwartaalblad “Dievertimento” en onderhoudt de website van de Diemer Harmonie. De redactiecommissie bestaat uit: Ad Bockting, Pauline Weder, Lena Faye en Alle van Meeteren.

redactie@diemerharmonie.nl