Bestuurlijke zaken

Bestuur Diemer Harmonie

Voorzitter: Hubert de Leeuw (voorzitter@diemerharmonie.nl)

Secretaris:  Carolien van der Zwaart (secretaris@diemerharmonie.nl)

Penningmeester: Alle van Meeteren (penningmeester@diemerharmonie.nl)

Vice voorzitter: Marike Smit-Schooneveldt (vicevoorzitter@diemerharmonie.nl)

2e Penningmeester: Wouter Lugtig (tweedepenningmeester@diemerharmonie.nl)

2e secretaris: Jan Steevens (tweedesecretaris@diemerharmonie.nl)

Instrumentenbeheer: Jan Steevens (instrumentenbeheer@diemerharmonie.nl)

bestuur@diemerharmonie.nl

Contributie

Leden met een eigen instrument 185,- per jaar

Leden met een leeninstrument 185,- + 20,- per jaar

Jeugdleden t/m 16 jaar en leerlingen 85,- per jaar

Eigen instrument verzekeren via Diemer Harmonie 20,- per jaar

Diemer Harmonie Commissies

Repertoirecommissie:

Bestaat uit Christine Henfling, Miranda Post, Ottoline Rijks, Manuela Seijnen en Marja Schep. In overleg met de dirigent zoekt de commissie nieuwe stukken uit en stelt de programma’s voor de concerten samen.

repertoirecommissie@diemerharmonie.nl

Bibliotheekcommissie:

Beheert de bladmuziekbibliotheek. Zorgt dat iedereen de juiste partij heeft. Coördineert het (uit)lenen van stukken van en aan andere verenigingen. De commissie bestaat uit Karel Giebel en Christine Henfling.

bibliotheekcommissie@diemerharmonie.nl

Concertcommissie:

Organiseert de aankleding van een concert. De commissie bestaat uit: Els Bollebakker, Hubert de Leeuw (namens het bestuur), Miranda Jansen, Marja Schep, Marike Schooneveldt en Vincent van den Bijlaard. Heeft u vragen en/of leuke ideeën? Laat het ze weten!

concertcommissie@diemerharmonie.nl

Redactie Dievertimento:

Verzorgt de redactionele inhoud van het kwartaalblad “Dievertimento” en onderhoudt de website van de Diemer Harmonie. De redactiecommissie bestaat uit: Pauline Weder en Alle van Meeteren.

redactie@diemerharmonie.nl

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close