Dirigent

Vincent van den Bijlaard

Na het Gymnasium te Utrecht te hebben doorlopen, verhuisde Vincent van den Bijlaard naar Amsterdam. Daar studeerde hij directie aan het Sweelinck Conservatorium, bij de bekende dirigent Danny Oosterman. Tevens studeerde hij klarinet, bij Herman Braune, en theorie der muziek, bij Lourens Stuifbergen. In 1994 behaalde Vincent van den Bijlaard het praktijkdiploma harmonie/fanfare directie. In een concert met de Marinierskapel (1998) behaalde hij vervolgens het groot diploma harmonie/fanfare directie (UM), met speciale vermelding voor muzikaliteit.

Momenteel is hij als vaste dirigent verbonden aan Muziekvereniging Soli (Velsen) en de Diemer Harmonie (Diemen). 

Tevens is hij componist en arrangeur, en is hij als docent verbonden aan het conservatorium en de universiteit van Amsterdam.

Dirigenten en de Diemer Harmonie

Een muziekvereniging die in 2022 125 jaar bestaat kan terugzien op een rijke historie. De feitelijke oprichting van de Diemer Harmonie (toen nog Muziekvereeniging Diemer Fanfarekorps) was op 20 maart 1897. In haar lange bestaan hebben veel dirigenten vorm gegeven aan de Diemer Harmonie. We noemen hier enkele voorgangers van de huidige dirigent Vincent van den Bijlaard.

De eerste dirigent van wat de Diemer Harmonie zou worden was Johan Schuitemaker. Onder zijn opvolger Piet Swager (in 1908 aangetreden) kwamen de houtblazers erbij, reden om de muziekvereniging om te dopen in Muziekvereeniging ‘Diemer Harmonie’. Na 28 (!) jaar hield Piet Swager er om gezondheidsredenen mee op. Willem Swager nam in 1936 het dirigeerstokje van zijn vader over en hij bleef de dirigent van de Diemer Harmonie tot 1959. Met J.J.H. Gregorie kwamen in de jaren zestig de uniformen,  gebruikte uniformen van de veel rijkere KLM-harmonie wel te verstaan. Wilde je in die dagen aan een concours meedoen, dan was een uniform nu eenmaal verplicht. De heer Gregorie werd in 1965 opgevolgd door B.J. Kling, in 1970 opgevolgd door C. Schrijvershof. Van 1976 tot 1978 dirigeerde Kees Hagen het orkest en in 1978 nam Jean Gruter die taak van hem over. Dit deed hij tot aan het 90-jarig jubileum in 1987. Intussen waren de uniformen weer afgeschaft en liep de Diemer Harmonie ook al heel wat jaren niet meer op straat. Jean Gruter’s opvolger was Jan Dirk van der Niet en met hem werd in 1997 het 100-jarig jubileum gevierd. In 2001 neemt Hélène Anderson, de eerste vrouw die niet ín maar vóór het orkest plaats neemt, het stokje van de heer van der Niet over. En als Hélène Anderson medio 2004 naar haar geboorteland Zweden vertrekt wordt Hans Verheij de dirigent. Sinds augustus 2010 staat dan Vincent van den Bijlaard voor de Diemer Harmonie.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close