Privacybeleid Diemer Harmonie

De Diemer Harmonie wil zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Diemer Harmonie verwerkt van haar leden. Indien u lid wordt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens is onze secretaris. De secretaris is te bereiken via secretaris@diemerharmonie.nl

Welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel
De volgende persoonsgegevens van leden worden door de Diemer Harmonie verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens en eventueel postadres
c) Telefoonnummer en e-mailadres
d) welk instrument/welke instrumenten u kunt bespelen
Grondslag voor deze gegevens is het inschrijfformulier.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De volgende persoonsgegevens van Vrienden van de Diemer Harmonie worden verwerkt:
a) Aanhef
b) Voor- en achternaam
c) Adresgegevens
d) Telefoonnummer en/of e-mailadres.
De gegevens van zowel de leden als de Vrienden van de Diemer Harmonie zijn alleen door bestuursleden in te zien. De gegevens worden gebruikt voor correspondentie.
De muziekbibliotheekcommissie beschikt over alleen de e-mailadressen van de leden, om de bladmuziek digitaal te verspreiden.

Bewaartermijn
Wij bewaren bovenstaande gegevens tot twee jaar na opzegging. Daarna bewaren we alleen uw e-mailadres en het bespeelde instrument.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Via de secretaris kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De secretaris zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris.
Indien u klachten hebt over de wijze waarop de Diemer Harmonie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, via privacy@diemerharmonie.nl.

Privacyverklaring Diemer Harmonie, versie oktober 2021

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close