Bestuurlijke zaken

Bestuur Diemer Harmonie

Voorzitter: Hubert de Leeuw (voorzitter@diemerharmonie.nl)

Secretaris:  Carolien van der Zwaart (secretaris@diemerharmonie.nl)

2e Penningmeester: Wouter Lugtig (tweedepenningmeester@diemerharmonie.nl)

2e secretaris:  (tweedesecretaris@diemerharmonie.nl)

Instrumentenbeheer:  (instrumentenbeheer@diemerharmonie.nl)

bestuur@diemerharmonie.nl

Contributie

Leden met een eigen instrument 185,- per jaar

Leden met een leeninstrument 185,- + 20,- per jaar

Jeugdleden t/m 16 jaar en leerlingen 85,- per jaar

Eigen instrument verzekeren via Diemer Harmonie 20,- per jaar

Diemer Harmonie Commissies

Repertoirecommissie:

Bestaat uit Christine Henfling en Ottoline Rijks. In overleg met de dirigent zoekt de commissie nieuwe stukken uit en stelt de programma’s voor de concerten samen.

repertoirecommissie@diemerharmonie.nl

Bibliotheekcommissie:

Beheert de bladmuziekbibliotheek. Zorgt dat iedereen de juiste partij heeft. Coördineert het (uit)lenen van stukken van en aan andere verenigingen. De commissie bestaat uit Karel Giebel en Christine Henfling.

bibliotheekcommissie@diemerharmonie.nl

Concertcommissie:

Organiseert de aankleding van een concert. De commissie bestaat uit: Els Bollebakker, Hubert de Leeuw (namens het bestuur), Miranda Jansen, Marike Schooneveldt en Vincent van den Bijlaard. Heeft u vragen en/of leuke ideeën? Laat het ze weten!

concertcommissie@diemerharmonie.nl

Redactie Dievertimento:

Verzorgt de redactionele inhoud van het kwartaalblad “Dievertimento”. 

redactie@diemerharmonie.nl

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close