Bestuurlijke zaken

Bestuur Diemer Harmonie

Voorzitter: Hubert de Leeuw (voorzitter@diemerharmonie.nl)
Secretaris:  Henny Faber (secretaris@diemerharmonie.nl)
Penningmeester: Alle van Meeteren (penningmeester@diemerharmonie.nl)
2e Penningmeester: Jan Steevens (tweedepenningmeester@diemerharmonie.nl)
Instrumentenbeheer: Jan Steevens (instrumentenbeheer@diemerharmonie.nl)

bestuur@diemerharmonie.nl


Contributie

Leden met een eigen instrument 185,- per jaar
Leden met een leeninstrument 185,- + 20,- per jaar
Jeugdleden t/m 16 jaar en leerlingen 85,- per jaar
Eigen instrument verzekeren via Diemer Harmonie 20,- per jaar


Diemer Harmonie Commissies


Repertoirecommissie:

Bestaat uit Christine Henfling, Manuela Seijnen,  Miranda Post en Marja Schep. In overleg met de dirigent zoekt de commissie nieuwe stukken uit en stelt de programma’s voor de concerten samen.

repertoirecommissie@diemerharmonie.nl


Bibliotheekcommissie:

Beheert de bladmuziekbibliotheek. Zorgt dat iedereen de juiste partij heeft. Coördineert het (uit)lenen van stukken van en aan andere verenigingen. De commissie bestaat uit Karel Giebel, Nienke Sikkema en Christine Henfling.

bibliotheekcommissie@diemerharmonie.nl


Concertcommissie:

Organiseert de aankleding van een concert. De commissie bestaat uit: Els Bollebakker, Hubert de Leeuw (namens het bestuur), Miranda Jansen, Marja Schep, Marike Schooneveldt en Vincent van den Bijlaard. Heeft u vragen en/of leuke ideeën? Laat het ze weten!

concertcommissie@diemerharmonie.nl


Redactie Dievertimento:

Verzorgt de redactionele inhoud van het kwartaalblad “Dievertimento” en onderhoudt de website van de Diemer Harmonie. De redactiecommissie bestaat uit: Ad Bockting, Lena Faye en Alle van Meeteren.

redactie@diemerharmonie.nl


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close